Elinstallation

Innovativa och lösningsorienterade

"Det går inte" vill ingen höra. Vi har ambitionen att alltid tillsammans med kunden arbeta fram en lösning som uppfyller kundens förväntingar och behov. Vi håller oss konstant uppdaterade och letar nya vägar och alternativ för att ligga i framkant vad gäller nya produkter och ny teknik.

Expertis och Kvalitet

Diplomerad Elkonstruktör
KNX certifierade
Experter inom jordfel

3st Allmän behöriga installtörer

Flexibla och tillgängliga

Vi strävar efter att alltid vara tillgängliga för våra kunder. Att hålla färdigställande tider med ömsesidig respekt för varandras deadlines.
Att i största mån ställa upp vid akuta eller oväntade problem.

100% Nöjd

Du som kund ska alltid känna dig trygg i vårat arbete, från offert till färdigställande. Det är av största vikt för oss att kunden känner sig nöjd i hela processen. Allt från kommunikation, tidsram, kvalitet och utförande. Om det mot förmodan skulle vara något så tar vi fullt ansvar och ser vi till att göra rätt för oss.

Miljöpåverkan

Alla har idag ett ansvar att se till att vi har ett hållbart sammhälle. Detta är såklart något som vi tycker är mycket viktigt. Vi försöker i största möjliga mån att använda produkter och material med så låg påverkan på miljön som möjligt. Även att återvinna och sortera avfall så gott det går.

Modern teknik

Vi är KNX certifierade

Medlemmar i EIO installatörsorganisation