Vi gör små, stora och akuta jobb.

Referenser

Vi gör många jobb varje dag och oavsett storlek eller karaktär är alla jobb lika viktiga. Likväl vill vi ändå berätta vad vi gör och lyfta fram några jobb vi är extra stolta över.

Globen-garaget

När belysningen i Globen-garaget i Stockholm skulle bytas ut fick Elitel förtroendet att göra jobbet av fastighetsägaren Corem. Elitel installerade smart armatur från Steinel, vilket resulterade i en energibesparing på 70 procent. Dan Hagy, VD på Elitel:

– Det är fantastiska siffror och vi har liknande resultat i Tyresö Centrum där vi också bytte belysning. Efterfrågan på belysningsbyten är stor. Utöver att kunden har fått en stor energibesparing så har de fått bättre belysning. All konfiguration av funktioner i armaturen är app-baserat via Steinel. En fördel med Steinels senaste HF-sensor (mikrovåg) är att den snabbt och exakt detekterar bilar i rörelse på avstånd upp till 6 meter.

Elitel gjorde elinstallationerna på Corems häftiga återbruksprojekt

När Sveriges snyggaste kontor år 2022 skulle koras fanns Corems nya kontor i Uppsala med bland de nominerade. I ett häftigt miljöprojekt med fokus på återbruk lyckades bolaget spara 16,4 ton koldioxidekvivalenter. Elitel fick förtroende att göra samtliga elinstallationer. Dan Hagy, VD på Elitel, berättar:

– Vi är glada att byggaren Axela valde oss som underleverantörer till det häftiga projektet. Vi har gjort belysning och kraftinstallationer och även om en vår andel av återbruk var låg så är alla produkter vi installerat valda för att ha minsta miljöpåverkan och för att ge så stor energibesparing som möjlig. Våra leverantörer Glamox och SG har hjälpt oss vara selektiva i våra val.

Globen utomhusprojekt

I samarbete med Stockholms Stad har Globen samfällighet gjort en satsning på att rusta upp området runt Globen. Elitel fick uppdraget att göra belysningen på trappsittning, boulebana och piloner som gett området ett lyft.